HACCP

Dostosowując zakres usług do potrzeb rynku, jak również wymogów służb sanitarnych harmonizujących polskie ustawodawstwo z prawem UE, opracowujemy i wdrażamy do zakładów system zabezpieczeń przed szkodnikami i ich monitoring zgodnie z systemem HACCP oraz zasadami GHP (Dobra Praktyka Higieny) i GMP (Dobra Praktyka Produkcji).

Celem programu HACCP jest stworzenie takiego środowiska na terenie danego obiektu, w którym szkodniki nie będą przebywać. Program określa zasady wdrożenia działań profilaktycznych (prewencyjnych) i interwencyjnych mających na celu niedopuszczenie do migracji oraz zasiedlenia szkodników na chronionym terenie. Program HACCAP składa się z następujących etapów:

 

 

haccp

I ETAP

 • Identyfikacja i ocena zagrożeń.
 • Krytyczne punkty kontrolne, w których może pojawić się zagrożenie
 • występowania szkodników celem ich zwalczenia.

Do każdego punktu kontrolnego podejmujemy następujące działania:

 • montaż i oznakowanie stacji deratyzacyjnych,
 • montaż i oznakowanie pułapek na owady biegające,
 • montaż i oznakowanie pułapek na owady latające,
 • montaż lamp owadobójczych,
 • założenie siatek przeciw owadom.

 

II ETAP

Wprowadzenie monitoringu punktów kontrolnych:

 • kontrola stacji deratyzacyjnych,
 • wymiana preparatów w stacjach deratyzacyjnych,
 • kontrola i wymiana pułapek na owady biegające,
 • kontrola i wymiana pułapek na owady latające.

Działania korygujące:

 

Zapewniamy przygotowanie i prowadzenie rzetelnej dokumentacji, jej systematyczne uzupełnianie i sporządzanie protokołów wymaganych przez Sanepid. Zgodnie z art. 5 pkt 1 Rozdz. II Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych przedsiębiorstwa sektora spożywczego (producenci, przetwórstwo, handel, gastronomia itp.) powinny ustanawiać i realizować programy i procedury dotyczące bezpieczeństwa żywności w oparciu o zasady HACCP.

 

Profesjonalne i kompleksowe usługi

Przeprowadzamy wszystkie czynności zgodnie z obowiązującymi zasadami. W przypadku HACCP ma to ogromne znaczenie. Dbamy o dostosowanie działań do charakteru danego obiektu oraz potrzeb jego właściciela. Dzięki temu można zachować czystość w budynku, co ma ogromne znaczenie zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i miejscach, w których wykonuje się inne prace, na przykład związane z handlem. Realizujemy działania regularnie, na bieżąco wymieniając wszelkie pułapki i kontrolować inne elementy całego systemu.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Z chęcią rozwiejemy ewentualne wątpliwości i dostosujemy odpowiednie rozwiązanie do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Działamy na terenie Stalowej Woli i okolic, wykorzystując sprawdzone metody i profesjonalne urządzenia. Zapraszamy do kontaktu!