HACCP

Dostosowując zakres usług do potrzeb rynku, jak również wymogów służb sanitarnych harmonizujących polskie ustawodawstwo z prawem UE, opracowujemy i wdrażamy do zakładów system zabezpieczeń przed szkodnikami i ich monitoring zgodnie z systemem HACCP oraz zasadami GHP (Dobra Praktyka Higieny) i GMP (Dobra Praktyka Produkcji).

Celem programu HACCP jest stworzenie takiego środowiska na terenie danego obiektu, w którym szkodniki nie będą przebywać. Program określa zasady wdrożenia działań profilaktycznych (prewencyjnych) i interwencyjnych mających na celu niedopuszczenie do migracji oraz zasiedlenia szkodników na chronionym terenie. Program HACCAP składa się z następujących etapów:

I ETAP

 • Identyfikacja i ocena zagrożeń.
 • Krytyczne punkty kontrolne, w których może pojawić się zagrożenie występowania szkodników celem ich zwalczenia.
 • Do każdego punktu kontrolnego podejmujemy następujące działania:
  • montaż i oznakowanie stacji deratyzacyjnych
  • montaż i oznakowanie pułapek na owady biegające
  • montaż i oznakowanie pułapek na owady latające
  • montaż lamp owadobójczych
  • założenie siatek przeciw owadom

II ETAP

 • Wprowadzenie monitoringu punktów kontrolnych:
  • kontrola stacji deratyzacyjnych
  • wymiana preparatów w stacjach deratyzacyjnych
  • kontrola i wymiana pułapek na owady biegające
  • kontrola i wymiana pułapek na owady latające
 • Działania korygujące:
  • dezynsekcja opryskowa
  • dezynfekcja
  • deratyzacja
  • zamgławianie

 

haccp

Zapewniamy przygotowanie i prowadzenie rzetelnej dokumentacji, jej systematyczne uzupełnianie i sporządzanie protokołów wymaganych przez sanepid. Zgodnie z art. 5 pkt 1 Rozdz. II Rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych przedsiębiorstwa sektora spożywczego (producenci, przetwórstwo, handel, gastronomia itp.) powinny ustanawiać i realizować programy i procedury dotyczace bezpieczeństwa żywności w oparciu o zasady HACCP.